فیلرهای خانواده هایافیلیا (Hayafilia)

فیلرهای خانواده هایافیلیا HAYAFILIA

HYAFILIA ترکیبی اسمی شامل HYA، ابتدای کلمه اسید هیالورونیک و FILL که به معنای پر کردن است. این خانواده از فیلرها ساخت شرکت CHA MEDITECH کره جنوبی است. این فیلرها از هیالورونیک اسید با منشا غیر حیوانی و کراس لینک شده ساخته میشوند. مدلهای Petit ، Classic و Grand دارد که در دو نوع با یا فاقد لیدوکائین در شش مدل تهیه شده  با کراس لینک BDDE  مناسب برای پر کردن خطوط صورت و حجم دهی و آبرسانی پوست می باشند.

  • Hayafilia petit

هیالورونیک اسید کراس لینک شده غیر حیوانی با وزن 20mg/ml و با ماندگاری شش تا هشت ماهه  کراس لینک BDDE  و با سایزملکولی  200 میکرون مناسب برای تزریق در خطوط سطحی  (درم سطحی) ساخت کره جنوبی  با دو نیدل  27 و 29 . مناسب جهت تزریق در زیر چشم ، گلابلا، خطوط سطحی صورت .در بسته بندی یک سی سی

Hayafilia فیلرهای خانواده هایافیلیا

نام Hayafilia Petite
توصیه میشود خطوط ریزو کم عمق پوست
محل تزریق زیر چشم، گلابلا، خطوط ظریف پوست
حجم 1ml
جنس اسید هیالورونیک
غلظت 20mg/ml
ماندگاری 9-6 ماه
نیدل 27 و 29 دو عدد
کانولا ندارد
لیدوکایین ندارد
کراس لینک BDDE
شرکت سازنده CHA meditech
کشور سازنده کره جنوبی
مجوز بهداشت در حال پیگیری
عمق تزریق درم سطحی
قدرت حجم دهی کم +

Hayafilia petit  به همراه لیدوکائین

نام Hayafilia Petite
توصیه میشود خطوط ریزو کم عمق پوست ،
محل تزریق زیر چشم ، گلابلا ، خطوط ظریف پوست
حجم 1ml
جنس اسید هیالورونیک
غلظت 20mg/ml
ماندگاری 9-6 ماه
نیدل 27 و 29 دو عدد
کانولا ندارد
لیدوکایین دارد
کراس لینک BDDE
شرکت سازنده CHA meditech
کشور سازنده کره جنوبی
مجوز بهداشت در حال پیگیری
عمق تزریق درم سطحی
قدرت حجم دهی کم +
  • Hayafilia classic

هیالورونیک اسید کراس لینک شده با BDDE، با وزن 20mg/ml و با ماندگاری شش تا هشت ماه با سایز ملکولی 500 میکرون مناسب جهت تزریق در خطوط متوسط و عمیق پوست (درم میانی) ساخت کره جنوبی با دو نیدل 29 و 27 مناسب جهت تزریق در خط خنده، گونه، لب، زاویه فکی، خطوط پیشانی و ماریونت در بسته بندی یک سی سی

Hayafilia فیلرهای خانواده هایافیلیا

نام Hayafilia classic
توصیه میشود خطوط متوسط و کم عمق پوست ،حجم دهی
محل تزریق لب ،گونه، خظ خنده ، ماریونت ، خطوط اخم و پیشانی
حجم 1ml
جنس Cross linked HA
غلظت 20mg/ml
ماندگاری شش تا هشت ماه
نیدل 27 و 29 دو عدد
کانولا ندارد
لیدوکایین ندارد
کراس لینک BDDE
شرکت سازنده CHA meditech
کشور سازنده کره
مجوز بهداشت در حال پیگیری
عمق تزریق درم و ساب درم
قدرت حجم دهی خوب +++

Hayafilia classic بهمراه لیدوکایین

نام Hayafilia classic
توصیه میشود خطوط متوسط و کم عمق پوست ،حجم دهی
محل تزریق لب ،گونه، خظ خنده ، ماریونت ، خطوط اخم و پیشانی
حجم 1ml
جنس Cross linked HA
غلظت 20mg/ml
ماندگاری شش تا هشت ماه
نیدل 27 و 29 دو عدد
کانولا ندارد
لیدوکایین دارد
کراس لینک BDDE
شرکت سازنده CHA meditech
کشور سازنده کره
مجوز بهداشت در حال پیگیری
عمق تزریق درم و ساب درم
قدرت حجم دهی خوب +++
  • Hayafilia Grand

هیالورونیک اسید کراس لینک شده  با BDDE  با وزن 20mg/ml   و با ماندگاری شش ماه تا یکسال با سایز ملکولی 1100 میکرون  جهت تزریق در خطوط عمیق پوست (زیر درم و بافت زیر جلدی ) ساخت کره با دو نیدل 27 و 25 مناسب جهت حجم سازی گونه و زاویه فکی در بسته بندی یک سی سی

نام Hayafilia Grand
توصیه میشود خطوط عمیق پوست ،حجم دهی
محل تزریق لب ،گونه، خظ خنده ، ماریونت
حجم 1ml
جنس اسید هیالورونیک
غلظت 20mg/ml
ماندگاری شش تا هشت ماه
نیدل 27و 25 دو عدد
کانولا ندارد
لیدوکایین ندارد
کراس لینک BDDE
شرکت سازنده CHA meditech
کشور سازنده کره
مجوز بهداشت در حال پیگیری
عمق تزریق ساب درم
قدرت حجم دهی عالی +++++

Hayafilia Grand بهمراه لیدوکایین

نام Hayafilia Grand
توصیه میشود خطوط عمیق پوست، حجم دهی
محل تزریق لب، گونه، خظ خنده، ماریونت
حجم 1ml
جنس اسید هیالورونیک
غلظت 20mg/ml
ماندگاری شش تا هشت ماه
نیدل 27و 25 دو عدد
کانولا ندارد
لیدوکایین دارد
کراس لینک BDDE
شرکت سازنده CHA meditech
کشور سازنده کره
مجوز بهداشت در حال پیگیری
عمق تزریق ساب درم
قدرت حجم دهی عالی +++++

 

 

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید